מהו מס רכישה על קרקע?

עו''ד חיים ברטוב
עו''ד חיים ברטוב

מנכ''ל ובעלים פרופרטים

 • במסגרת העלויות השונות הקיימות לעסקה בקרקע אנחנו מקפידים תמיד לבחון את תשלומי המס הכרוכים בה.
 • לפי החוק בישראל מי שרוכש זכות במקרקעין מחויב גם בתשלום מס רכישה למדינה עבור ביצוע העסקה. חישוב סכום המס עבור העסקה משתנה כתלות בסוג נכס המקרקעין ומחושב על פי שווי העסקה, בשיעורים שמתעדכנים מדי שנה.
 • במקרים מסוימים, מס רכישה עשוי לשנות את התמונה ביחס לכדאיות העסקה, כמו למשל ברכישת דירת מגורים מעבר לדירה ראשונה.
 • במקרים אחרים, ניתן יהיה לקבל גם הקלות או פטורים בתשלום מס רכישה.

מס הרכישה על סוגי נכסים שונים

סכום מס הרכישה תלוי בסוג הנכס ומטרותיו, כאשר על כל חלק משווי העסקה משולם שיעור מס באחוז שונה, שעולה עם העלייה בסכום. החלוקה תלויה בסוג הנכס:

✔️ דירת מגורים יחידה – ככלל, רכישת דירת מגורים יחידה תהיה כרוכה במס רכישה נמוך המחולק למדרגות.

 • נכון לשנת 2024, עד סכום של 1,978,745 ₪  שיעור המס עומד על 0
 • מדרגה שניה בגובה של 3.5% עד לסכום של 2,347,040.
 • מדרגה שלישית בגובה של 5% תחול על חלק השווי של מי שרוכש החל מ 2,347,040 שח ועד 6,055,070 ש”ח.
 • מדרגה רביעית בגובה של 8% תחול על חלק השווי של מי שרוכש החל מ 6,055,070 שח ועד 20,183,565 ש”ח.
 • מדרגה חמישית בגובה של 10% תחול על חלק השווי של מי שרוכש החל מ 20,183,565 ש”ח ומעלה.

✔️ דירות נוספות מעבר לדירה יחידה – דירת מגורים שנייה תהיה כרוכה בסכום מס רכישה גבוה יותר החל מהשקל הראשון. במסגרת המדרגה הראשונה – עד סכום של 6,055,070 ₪ ישולם מס בשיעור של 8%. מדרגה שנייה – עבור כל סכום מעל 6,055,070 ₪ ישולם מס בשיעור של 10%.

✔️ זכויות במקרקעין שאינם מיועדים למגורים – גובה המס על קרקע הוא קבוע ובשיעור של 6%. ברכישת קרקע שקיימת לגביה תכנית בנייה לדירת מגורים כולל היתר בנייה בתוך שנתיים ממועד הרכישה, תתוקן שומת מס הרכישה רטרואקטיבית לפי שיעור של 5%.

מהו שווי לצורך חישוב מס רכישה?

 • שווי הרכישה הוא הסכום עליו הסכימו הצדדים בצורה מפורשת וכפי שבא לידי ביטוי בסעיף “תמורה” שבחוזה החתום של העסקה.
 • במקרים בהם מנהל מיסוי המקרקעין סבור שהסכום המוסכם אינו משקף באמת את שווי הזכות שקנה הרוכש בקרקע הוא עשוי לקבוע כי שווי העסקה שונה – למשל במצבים של קרבה בין המוכר לקונה או כאשר ישנו חשד לחוסר תום לב.
 • במצב כזה חישוב השווי ייעשה לפי שווי השוק של הקרקע באזור הנכס בהתאם לגודלו של הנכס. במקרים אלה מס הרכישה יחושב על פי השווי המוערך.
 • יש לשים לב שלצורך חישוב השווי יילקחו בחשבון גם תשלומי היטל השבחה אם הקונה הוא ששילם אותם במסגרת ההסכמות בין הצדדים.

הקלות בשיעור מס רכישה על משק חקלאי

המדינה קבעה הקלה במס רכישה עבור הרוכשים קרקע המוגדרת כמשק חקלאי. לצורך כך נקבעו שתי מדרגות מס (נכון ל- 2024):

1. מדרגה ראשונה – עד 588,735 ₪ – על חלק השווי שאינו עולה על סכום זה ישולם מס בשיעור של 0.5%.

2. מדרגה שנייה – מעל 588,735 ₪ – על חלק השווי שעולה על סכום זה ישולם מס בשיעור של 5%.

לצורך חישוב שיעור מס הרכישה, על חלק מהקרקע המשמש למגורים ייגבה מס רכישה בהתאם לשיעורים החלים על רכישת דירת מגורים. יתר השטח, יחושב בהתאם לפירוט שלנו בשתי המדרגות.

מי זכאי להקלות במס רכישה?

✔️ הנחות לבעלי מוגבלויות – ישנן הנחות קבועות בחוק לנכים, עיוורים, ניצולי שואה, נפגעי פעולות איבה ועוד. לרוב מדובר על פטור מתשלום מס עבור מדרגת המס הראשונה ובהמשך, תשלום של 0.5% בלבד עד לסכום של 2,500,000 ₪.

✔️ העברת זכויות ללא תמורה בין בני זוג כאשר בני הזוג גרים יחד באותה דירה הם פטורים מתשלום מס רכישה ומס שבח.

✔️ עולים חדשיםעבור דירת מגורים או קרקע לצורך הקמת בית עסק. שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ לעולים עומד על 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,988,090 ₪ ועל 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,988,090 ש”ח.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם»

לוגו פרופרטים - נדלן במידה שלך
דילוג לתוכן