ממה מושפעת התשואה בנדל”ן?

עו''ד חיים ברטוב
עו''ד חיים ברטוב

מנכ''ל ובעלים פרופרטים

כאשר אנחנו חושבים על השקעה לרוב נבחן את האפשרויות העומדות לפנינו במונחים של תשואה. ההחלטה שלנו האם להיכנס להשקעה כזו או אחרת תלוי בהערכותינו המבוססות על התשואה שהיא צפויה לשאת, עד כמה התשואה הזו טובה לעומת האלטרנטיבות הקיימות ועד כמה היא משקפת את מידת הסיכון שיש בהשקעה. כאשר, במרבית המקרים השקעה יציבה ביותר בעלת סיכונים נמוכים תפיק לרוב אחוזי תשואה נמוכים ולעומתה השקעה “מסוכנת” יותר אמורה להבטיח אחוזי תשואה גבוהים. השאיפה היא כמובן למצוא את התמהיל המתאים ביותר עבורכם כמשקיעים. תשואה בנדל”ן מורכבת מגורמים שונים ומשתנה כתלות באופי ההשקעה ובשאלה האם מדובר בהשקעה בנכס מניב או השקעה בפיתוח קרקע.

מהי תשואה?

תשואה היא היחס בין שווי השקעה בנקודות זמן שונות אשר מייצג באחוזים את הרווח או ההפסד מההשקעה. ניקח דוגמה בסיסית:

דירה שנרכשה לפני שנה בעלות של 100,000₪ וכיום, שנה לאחר מכן, שווי הדירה עלה ועומד על 110,000 ₪. נחלק את עליית השווי במשך השנה הזו – 10,000 ₪ לשווי ההשקעה בנקודת הייחוס לפני שנה – כלומר, 100,000 ₪  במקרה הזה התשואה עומדת על 10%.

בדוגמה שהצגנו תשואה של 10% מייצגת את ההפרש באחוזים בין ההשקעה הראשונית לבין השווי של הנכס כיום. השינוי בתשואה יכול לנבוע ממקורות שונים: ריבית, רווח מעסק, רווח הון ועוד. בהתאם, ישנן דרכים שונות לחשב תשואה וגורמים שיש לקחת בחשבון כתלות באופי ונסיבות ההשקעה.

מדוע התשואה מעניינת אותנו?

התשואה חשובה לנו כאשר אנו שוקלים לבצע השקעה מפני שהיא כלי מקובל ונוח אשר נותן לנו ערך מדיד לבחינת רווחיות העסקה. כאשר התשואה הפוטנציאלית בעסקה מחושבת בצורה נכונה ולוקחת בחשבון את הגורמים המשפיעים על הרווח הצפוי כדוגמת תשלומי מיסים, הוצאות נלוות לרכישה, הוצאות שוטפות וחד פעמיות וכיו”ב היא מעניקה לנו תמונה שמשקפת נאמנה עד כמה השקעה שעל הפרק משתלמת. כאשר בידינו נתונים אודות התשואה של עסקה נוכל להשוות אותה למשל לתשואות אפשרויות באלטרנטיבות מוצעות מאותו הסוג וכן לעסקאות באפיקי השקעה אחרים. גורם נוסף שנכנס לשיקולים אלה הוא הסיכון שקיים בעסקה כאשר ככל שהסיכון גבוה יותר התשואה הצפויה חייבת להיות גבוהה יותר על מנת לשקף את הסיכון שניטל.

מהי תשואה בנדל”ן?

גם בהשקעה בנדל”ן ישנם חישובי תשואה שונים כתלות בסוג העסקה. כאשר מדובר בנכס מניב – כלומר, נכס נדל”ן אשר מפיק זרם הכנסות כדוגמת דירת מגורים, משרד, חנות או כל נכס אחר שמשולמים עליו דמי שכירות או שימוש קבועים – חישוב התשואה יהיה מורכב מהכנסות משכירות ומעליית ערך הנכס. לעומת זאת, בהשקעה בנדל”ן במטרה להשביח את הנכס, כדוגמת הפשרת קרקע חקלאית או שיפוץ משמעותי חישוב התשואה ייעשה על בסיס העלייה בערך הנכס בלבד מפני שאין במקרה הזה זרם הכנסות.

תשואה על קרקע בהליכי השבחה

השקעה בנכס נדל”ן שנועד לפיתוח מאפשרת לכם להשקיע בסכום על פי יכולתכם ולהשיא רווחים כתלות במאפייני הנכס, במידת הסיכון הכרוך בעסקה ובזמן ההשקעה הצפוי בעסקה – ככל שמשך הזמן ארוך יותר עד למימוש, התשואה השנתית מההשקעה תהיה נמוכה יותר. כאשר אתם נכנסים לעסקה להשבחת קרקע התשואה תחושב על פי סכום ההשקעה כולל ההוצאות הנלוות וכן עליית ערך הקרקע שבעיקרה נובעת מקידום תוכניות שינוי הייעוד והוצאת היתר הבנייה. השקעה בקרקע באופן הזה עשויה להשיא רווחים של 10% ואף 20% וכאשר נעשה הליך ניהול סיכונים איכותי ומקצועי מדובר בהשקעה משתלמת ביותר ביחס להשקעה בנדל”ן מניב שעומדת בישראל על כ-3% בשנה במקרה הטוב וכן ביחס לאפיקי השקעה אחרים.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם»

לוגו פרופרטים - נדלן במידה שלך
דילוג לתוכן