מהי תכנית מתאר מקומית?

עו''ד חיים ברטוב
עו''ד חיים ברטוב

מנכ''ל ובעלים פרופרטים

  • תכנית מתאר מקומית היא תכנית הקובעת את מדיניות התכנון בשטח המוניציפאלי ואת כיווני הפיתוח של היישוב לשנים הבאות.
  • תוכנית המתאר המקומית מתייחסת לייעודיה השונים של הקרקע, והיא קובעת ביחס אליהם הוראות כלליות שינחו את התכנון המפורט אשר מכוחו ניתן יהיה להוציא היתרי בניה.
  • התכנית מתייחסת להיבטים מגוונים בתכנון העירוני ובין היתר, כמה תושבים יחיו ביישוב בעתיד, ייעוד שטחים ציבוריים, שטחי מגורים, מסחר, בילוי ועוד.
  • תכנית מתארת היא תכנית העוסקת במאפייני העיר בהיבט הכללי שלהם ועוסקת בסוגיות המשפיעות על זהותה ואופייה של העיר לטווח של כ-20 שנים קדימה.

היכן ממוקמת תכנית המתאר המקומית בהיררכיה התכנונית?

  • תכנית מתאר כוללנית לעיר כפופה לתכניות מהדרגים הגבוהים יותר, כדוגמת תכנית מתאר מחוזיות ותכניות מתאר ארציות וצריכה לעלות עימן בקנה אחד.
  • תחת תכנית מתאר מקומית ישנן תכניות כפופות אשר מפרטות אותה כדוגמת תכניות מפורטות, אשר במסגרתן נקבעות הוראות לעניין חלוקת הקרקע למגרשים, מספר הבניינים שמותר להקים על מגרש, זכויות בניה, שימושים ועוד.
  • וכן תכניות בינוי, אשר מראות את אפשרויות מימוש הזכויות במגרש מתוקף הוראות תוכנית מתאר או תוכנית מפורטת.

לאילו היבטים מתייחסת תכנית המתאר המקומית?

תכנית מתאר מקומית היא תכנית כללית, החלה על מרחב התכנון המקומי ומגדירה את השלד המרחבי שלו. חוק התכנון והבניה כולל רשימה פתוחה של נושאים שעשויים להיכלל בתכנית המתאר המקומית. לרוב, תוכנית המתאר המקומית מתייחסת להיקפי האוכלוסייה צפויים והיקפי המגורים הנדרשים, מערך התנועה והכבישים, מערך השטחים הפתוחים ומבני הציבור המשרתים את הקהילה, מערך התשתיות בעיר כדוגמת מים, ביוב וניקוז וכן לנושאים סביבתיים, כולל מפגעי זיהום אויר ורעש וכו׳. תכנית המתאר המקומית אינה קובעת הנחיות למגרשים ספציפיים ואי אפשר להוציא מכוחה היתרי בנייה. היא קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות חדשות.

 עו״ד חיים ברטוב מארח את עו״ד אורטל דוידיאן גדעוני – מומחית בדיני תכנון ובניה בפודקסט בנושא תכנית מתאר כוללנית 

מה כוללת תוכנית מתאר מקומית?

תשריטהתשריט מציג באופן גרפי את עקרונות התכנון המוצעים מבחינה מרחבית. באמצעות התשריט ניתן להבחין במבנה הישוב המוצע בתכנית, כולל חלוקת השטחים לייעודי קרקע (מגורים, תעסוקה, מבני ציבור ראשיים, שטחים פתוחים ראשיים ועוד), מערכת הדרכים הראשית בחלוקה לסוגים (רכב, מסילה, שבילי אופניים והולכי רגל וכו’) ותשתיות נוספות, וכן מוקדי פיתוח או שימור מרכזיים.
הוראות התכניתמטרתן לבטא בצורה ברורה ונאמנה את המדיניות התכנונית המוצעת בתכנית, את מטרותיה, את המבנה העירוני המוצע ואת הכלים המוצעים להשגתם. ההוראות צריכות להיות מקיפות ולהשלים את המידע המוצג בתשריט.
נספחיםמסמכים בנושאים שונים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית בתחומים שונים כגון: עיצוב עירוני, תשתיות, תנועה, נופי-סביבתי ועוד..

כיצד מתקבלת תכנית מתאר מקומית?

תהליך הכנת תכנית מתאר מקומית הוא הליך מורכב הכולל הערכת המצב הקיים בישוב על שלל היבטים, גיבוש מטרות ויעדי התוכנית, הכנת התוכנית על מסמכיה ונספחיה והגשתם לאישור מוסדות התכנון. תהליך ההכנה הוא לרוב ממושך וכרוך בליווי ועדות עבודה והיגוי מטעם מינהל התכנון, משרדי הממשלה, רשות מקרקעי ישראל ועוד. כאשר מדובר בתוכנית מתאר מקומית כוללנית, מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית הוא הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, בהמלצת הוועדה המקומית. לאחר דיון ראשוני בתכנית, היא מופקדת להתנגדויות הציבור, ולאחר שמיעתן נערך דיון נוסף, לעיתים נערכים תיקונים ולבסוף מתקבלת החלטה בעניין התכנית.

חושב להשקיע בקרקע? אנחנו כאן בשבילך!

רוצה לחזור אחורה? 🙂

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם»

לוגו פרופרטים - נדלן במידה שלך
דילוג לתוכן