זכות במקרקעין – מהי והאם היא ניתנת למכירה?

על פי הגדרתם בחוק, מקרקעין הם קרקע בישראל לרבות בתים, בנינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע. זכות במקרקעין מוגדרת כבעלות על מקרקעין או חכירת מקרקעין לתקופה העולה על 25 שנים. שאלת מכירת זכות במקרקעין מתעוררת לרוב בהקשרי חבויות המס וחוק מיסוי מקרקעין הוא שמגדיר את המושגים השונים הנוגעים לזכויות בקרקע ולמכירתן וכן לעצם שאלות החבות במס. מכירה של זכות במקרקעין מתאפשרת על פי החוק והיא עשויה להיעשות בתמורה או ללא תמורה. לצורכי מס שבח ומס רכישה מכירת זכות במקרקעין מוגדרת ככל הענקה של זכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה. בשורות הבאות נסביר אילו זכויות קיימות במקרקעין ומהי המשמעות של מכירתן.

זכות הבעלות

בעלות היא ככל הנראה הזכות הרחבה והמשמעותית ביותר על מקרקעין על פי חוק המקרקעין, הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם, ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה, בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם. בעל המקרקעין הוא למעשה בעל הקניין בהם והוא הרשום כבעלים החוקי על הנכס בטאבו או בכל מרשם מקובל אחר. זכות הבעלות כוללת זכויות מוגנות על פי
חוק להחזקה בנכס, לשימוש בו ולעשיית כל דבר וכל עסקה ובכך מקנה לבעליה את מירב האפשרויות ליהנות מהנכס.

זכות החכירה

זכות החכירה אמנם אינה חזקה כזכות הבעלות אך מאפשרת החזקה ממושכת מאוד על המקרקעין בדרך כלל לטווח של 49 או 99 שנים תמורת תשלום דמי חכירה לבעלים. לרוב, זכות החכירה לדורות ניתנת על קרקעות בבעלות המדינה, רשות הפיתוח או מנהל מקרקעי ישראל, כדוגמת מושבים וקיבוצים. לחוכרים במצבים אלה ניתנה זכות חכירה ל-49 שנה ואופציה להארכה ל-49 שנים נוספות.
זכות החכירה רשומה בטאבו, כאשר המדינה או רשות אחרת רשומה כבעלים והחוכר רשום כבעל זכות חכירה בנכס. חכירה לתקופה של מעל 25 שנים נחשבת על פי חוק ל-״חכירה לדורות״ וכוללת זכויות נרחבות למדי על המקרקעין ובין היתר, זכות לרישום משכנתא על הנכס, מתן זיקת הנאה במקרקעין או השכרתם לצד שלישי.

מהי מכירת זכות במקרקעין?

הגדרת מכירה של זכות במקרקעין חשובה במיוחד לעניין חבות במס. חוק מיסוי מקרקעין קובע את חבויות המס הקמות במסגרת מכירתה של זכות במקרקעין. על פי ההגדרה הקבועה בחוק מכירת זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, היא כל הענקה של זכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה.
 הענקה – יצירת זכות חדשה. למשל כאשר המדינה מעניקה זכויות בנייה.
 העברה – מצב שבו לאדם זכות מסוימת בקרקע והוא מעביר את זכותו לאחר.
 ויתור – ויתור על קבלת זכות שניתנה במקרקעין כדוגמת זכויות בנייה.

החוק קבע כי העברה בירושה, העברת זכות במקרקעין אגב גירושין, הקנייתו לנאמן, מפרק או כונס נכסים אינן מכירות וכן שוויתור על זכות ללא תמורה אינה חייבת במס.

חבות במס שבח

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי מס שבח מקרקעין יוטל על השבח בעת מכירת זכות במקרקעין. ״שבח״ הוא הסכום שבו שווי המכירה עולה על יתרת שווי הרכישה. כלומר, ההפרש בין מחיר המכירה של הנכס כעת לבין המחיר בו נקנה על ידי המוכר, עם הצמדה למדד ולאחר קיזוז הוצאות רכישה והשבחה של הנכס – כולל שיפוץ, שכר טרחה לעורך דין, תיווך, מס רכישה, היטל השבחה, הוצאות על ריבית משכנתא, פחת ועוד. מס שבח מקרקעין הוא במהותו מס רווח הון, שמוטל על מוכר זכות במקרקעין שהיא אינה חלק מ-״מלאי עסקי״. מס השבח עומד על 25% מתוך השבח נטו שנוצר בעת מכירת הזכות במקרקעין.

חבות במס רכישה

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת זכות במקרקעין הרוכש חייב במס רכישה. מס הרכישה מחושב תמיד כשיעור משווי המכירה. בנכסים שאינם מהווים דירת מגורים, שיעור המס קבוע לכל שווי הנכס ועומד כיום על 6%. בדירות מגורים שיעור המס מדורג וחל על כל חלק מסכום הרכישה באחוזים שונים. בנוסף, תקנות מיסוי מקרקעין קובעות פטורים והקלות ממס רכישה בכפוף לעמידה בקריטריונים שונים.

שוקלים לרכוש נכס נדל״ן בואו להתייעץ איתנו!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לכם מידע נוסף.

 

    

מהו נכס מניב וכיצד ניתן לזהות אותו?

כולנו שואפים לעתיד כלכלי בטוח אך על מנת להגיע ליעד הזה ברור כיום שלא כדאי להסתפק בצבירת כספים בעו״ש או חסכון לפנסיה. אם בעבר השקעה בנכסים הייתה נחלתם של העשירון העליון או סוחרים ממולחים בלבד, כיום, השאיפה להשקיע בנכס הפכה כמעט לנחלת הכלל. ואכן, כל אדם שמבין דבר או שניים בהתנהלות כלכלית נכונה ידע לספר על חשיבותן של השקעות להבטחת העתיד הפיננסי. מבין אלטרנטיבות ההשקעה המוצעות בשוק, השקעה בנכס מניב עשויה להצמיח רווחים נאים והכנסה בטוחה. אם גם אתם שוקלים את האפשרות לרכוש נכס מניב חשוב שתדעו כי לצד היתרונות הרבים, השקעה שכזו עלולה להיות כרוכה בסיכון משמעותי כשסכומי כסף גדולים מוטלים על הכף. אלה הדברים שכדאי לקחת בחשבון על מנת לקבל החלטה מושכלת.

מהו נכס מניב?

בהגדרתו, נכס מניב הוא נכס שבנוסף לערך ההוני שיש לו בפני עצמו, הוא מייצר עבור הבעלים שלו תשואות קבועות, כלומר, משולמים עליו דמי שכירות לאורך כל תקופת ההחזקה. לרוב, כשאנחנו מדברים על נכס מניב הכוונה היא לנכסי נדל"ן למגורים, למטרות מסחר, תעשייה, משרדים, חניון וכיו"ב. ההבדלים בין הנכסים המניבים מסוגים שונים יוצרים גם הבדל מהותי ביחס לאופי ההשקעה, היקף התשואה, ההוצאות הכרוכות בהכנסה ועוד. 

מהי השקעה משתלמת בנכס מניב?

שוק הנדל"ן למגורים בישראל נתפס כהשקעה בטוחה וסולידית יותר ובהתאם, התשואה יכולה להיות טובה אך סולידית למדי. אל מול זאת, ההשקעה בנדל"ן מסחרי נחשבת כהשקעה בסיכון גבוה יותר, אך לחובבי הסיכון היא עשויה להניב גם רווחים גבוהים יותר ממקבילתה בגזרת המגורים. בממוצע, תשואה טובה על דירת מגורים בישראל עומדת כיום על כ-3%-4% לשנה, ובנכס מסחרי בין 8% ל-9% בשנה. כדי להיכנס לשקעה משתלמת נרצה לשקול את השיקולים הנכונים לכאן או לכאן, בהתבסס על מידע מלא ועדכני. שיקול מרכזי בבחינת השקעה בנכס נדל"ן מניב הוא שהרווחים השוטפים, דמי השכירות שניתן לקבל מהנכס, חייבים להיות גבוהים מעלויות המימון הקבועות של העסקה – כלומר, מהחזרי הריבית בהלוואה שנלקחה כדי לרכוש את הנכס.

אילו שיקולים עומדים בבסיס ההחלטה להשקיע בנכס מניב?

השיקולים שצריכים להילקח בחשבון תלויים כמובן בסוג הנכס שנמצא על הפרק, נדל״ן מניב למגורים ונדל״ן מניב מסחרי דורשים התחשבות בשיקולים שונים בהתאם לאופי השונה שלהם. ברור שכאשר נבחן עסקה בנכס למגורים ישפיעו גורמים סביבתיים כמו מערכת חינוך או פארקים ציבוריים. לעומת זאת, בעסקה בנכס מסחרי נרצה לבדוק את הביקוש לסוג הנכס בסביבה המדובר, עלויות אחזקה במצב שבו לא נמצא שוכר וכו׳. בכל עסקת נדל"ן נרצה לשקלל את הגורמים הבאים:

– מהו ההון העצמי העומד לרשותי להשקעה.

– מהן עלויות העסקה בפועל – בנוסף לתשלום עבור רכישת הנכס ניקח בחשבון בין היתר, מיסים שונים, תיווך, שכר טרחה, אגרות והוצאות נוספות. 

– מהם הסיכונים הכרוכים בעסקה – הן ברכישה עצמה ובהמשך בשוק השכירות.

– התשואה הצפויה מהנכס.

– מיקום הנכס.

– גודל הנכס.

המצב התכנוני של הנכס.

מה חשוב לדעת על מינוף בהשקעה בנכס מניב?

רכישת נכס נדל"ן מניב נעשית לרוב באמצעות שימוש במינוף פיננסי. המינוף מאפשר לרכוש נכסים תוך שימוש בהון עצמי מצומצם והגדלת שיעורי התשואה המתקבלים מהנכס המניב באמצעות לקיחת הלוואה או מימון, מהבנק או מגוף מלווה אחר. צמצום היקף ההון העצמי בתוך העסקה מגדיל את רכיב התשואה שלה והופך אותה לרווחית יותר. על מנת לגדר את הסיכונים בעסקה חשוב לבחון את התשואה המתקבלת מדמי השכירות ביחס למחיר רכישת הנכס, ולאחר הפחתת הוצאות שוטפות והוצאות עבור תפעול, תחזוקה ופחת, על מנת להבטיח שהתשואה על הנכס, תהיה גבוהה מהריבית המשולמת על ההלוואה.

שוקלים לרכוש נכס נדל"ן מניב? בואו להתייעץ איתנו!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לכם מידע נוסף.

 

    

מהי הערת אזהרה ומהן הפעולות הנדרשות לרישום?

הערת האזהרה נרשמת במרשם המקרקעין ופתוחה לעיון הציבור ומטרתה העיקרית ליידע ולהזהיר אודות התחייבות שלקח בעל המקרקעין ביחס לנכס. ההתחייבות המיוצגת בהערת האזהרה עשויה להיות התחייבות לבצע עסקה מסוימת או התחייבות להימנע מעשיית עסקה בנכס. הערת אזהרה חשובה במיוחד עבור מי ששוקל לבצע עסקה בנכס, על מנת להבטיח שהנכס נקי מהתחייבויות ואינו מובטח לקונה אחר. בנוסף, נעשה שימוש בהערת אזהרה גם במקרים של לקיחת משכנתא, אז נרשמת הערה לטובת הבנק או בצו בית משפט או רשות מוסמכת בהתאם להחלטה. רישום הערת האזהרה מתבצע באמצעות הגשת בקשה ומסמכים מתאמים בלשכת רישום המקרקעין בה רשום הנכס.  

מהי הערת אזהרה?

רישום הערת אזהרה היא פעולה משפטית שנעשית באמצעות רישום במרשם המקרקעין (הטאבו) ומעידה על קיומה של התחייבות בכתב של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה. לרוב, הערת אזהרה נרשמת על זכויות רוכש הנכס בתקופה שבין החתימה על הסכם המכר ועד לרישום הקנייני של הזכויות בטאבו עם השלמת העסקה. להערת אזהרה שתי מטרות עיקריות:

 1. להזהיר ולהודיע לציבור הרחב ובפרט, לכל מי שמתעניין במקרקעין, כי קיימת ביחס אליהם התחייבות מצד בעל המקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.
 2. למנוע מבעל המקרקעין לבצע עסקאות סותרות על המקרקעין ובכך להבטיח את זכויותיו של הקונה הראשון שלטובתו נרשמה האזהרה.

סוגים נוספים של הערות אזהרה

פרט לרישום הערת אזהרה מסוג התחייבות לבצע עסקה או להימנע מלבצע עסקה ישנם מספר סוגים נוספים של הערות ניתנות לרישום:

 • זכות קדימה – הערה זו נרשמת לצורך עיגון זכותו של צד כלשהו ליהנות מהנכס בקדימות לגורמים אחרים. לדוגמה, הורה שרכש דירה עבור ילדו ומעוניין להגן על הנכס מפני עסקאות שייעשו על דעתו של הילד בהיעדר ידיעתו.
 • משכנתא – הערה זו היא ההערה הנרשמת במקרה של לקיחת משכנתא על הנכס לטובת הבנק ולרוב היא תנאי להעברת כספי המשכנתא. ניתן לבצע עסקה בנכס בשעה שרשומה הערה לטובת הבנק, אך יש להעביר את המשכנתא לנכס אחר או לדאוג לסילוקה.
 • זיקת הנאה – הערה המאפשרת זכויות קנייניות ספציפיות בנכס לצד שלישי.
 • הערה לפי צו בית משפט או רשות מוסמכת – רישום הערת אזהרה בהוראת בית משפט או רשות מוסמכת אחרת שמטרתה למנוע עשיית עסקאות או פעולות הנוגדות את החלטת הרשות ביחס לנכס, כדוגמת העברת נכס.

כיצד רושמים הערת אזהרה?

רישום הערת אזהרה נעשה בלשכת רישום המקרקעין בה רשומים המקרקעין באמצעות הדואר או בהגעה ללשכה בשעות קבלת הקהל. ההערה כרוך בתשלום אגרה. תשלום זה יכול להיעשות מראש באתר השירותים והמידע הממשלתי או בלשכה עצמה. לצורך הרישום יש להגיש את המסמכים הבאים: 

 • טופס בקשה לרישום הערת אזהרה חתום על ידי המתחייבים, הזכאים או שניהם ומאומת על ידי עורך דין או רשם מאומת כשטר עסקה.
 • התחייבות בכתב – חוזה או ייפוי כוח בלתי חוזר מקורי או בהעתק מאושר כנאמן למקור על ידי עורך דין ובו מתחייב בעל הזכויות בנכס בדבר עשיית העסקה או הימנעות מלעשות עסקה בנכס.
 • במקרה שבו מוגשת בקשה לרישום הערת אזהרה החתומה על ידי הזכאים בלבד – צירוף צילום תעודת זיהוי של המתחייבים מאושר כהעתק נאמן למקור.
 • אישור על תשלום האגרה.
 • צילום תעודת הזהות של מגיש הבקשה.
 • הסכמה של הבעלים על הנכס, במצב בו ההתחייבות ביחס לנכס לא נעשתה על ידי בעל המקרקעין עצמו.
 • לעיתים נדרשים מסמכים נוספים לפי שיקול דעתו של הרשם.

כיצד מוחקים או מבטלים הערת אזהרה?

לאחר מימושה של מטרת הערת אזהרה, כדוגמת השלמת רישום הבעלות על המקרקעין או סיומה של משכנתא או התחייבות אחרת, ניתן למחוק את הערת האזהרה מהרישום בטאבו. מחיקת ההערה אינה מתבצעת באופן אוטומטי על ידי הרשם אלא בעקבות בקשת מי מהצדדים. טרם המחיקה הרשם יעדכן את הצד שלטובתו הייתה רשומה האזהרה אודות המחיקה. הערת אזהרה שנרשמה מכוח חיקוק או צו בית משפט תימחק רק לבקשת בית המשפט או רשות מוסמכת אחרת.

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לכם מידע נוסף.

    

ייצוג עורך דין לרכישת קרקע לבנייה עצמית או השקעה

בכל מה שנוגע לרכישת קרקעות לבנייה, חשוב שהעסקה כולה תלווה על-ידי אנשי מקצוע אשר יבטיחו את מלוא ההגנה על הרוכשים מתוך ההיבט המשפטי והיבטי מיסוי שונים. רבים טועים לחשוב כי רכישת קרקע דומה במהותה לפרוצדורה הנדרשת בעת רכישתו של נכס דוגמת בית פרטי או דירה, כשבפועל מדובר בהליכים מורכבים יותר בהם כל טעות ולו הקטנה ביותר, עלולה לעלות הון תועפות.

בדיקות מקדמיות לרכישת קרקע

בין שכוונתכם היא לרכוש מגרש עבור מטרות השקעה ובין שאתם מייעדים את הקרקע לבנייה עצמית, הרי שמומלץ כי לתהליך יתלווה עורך דין המתמחה באופן פרטני ברכישת קרקעות.

כך למשל, אחד מן הפרמטרים הראשוניים המוכרחים להיבדק, יהיה סוג הקרקע וההליך הפרוצדורלי בו היא נמצאת כרגע. שימו לב להבדל המהותי שקיים בין קרקע חלקית לבין קרקע מופשרת לבנייה; אדם המעוניין להשקיע בקרקע חקלאית, מוכרח להבין את הסיכון שכרוך בעובדה כי הליכי ההפשרה אינם מידיים ושאין כל ערובה לכך שניתן יהיה לקצרם. לעומת זאת, קרקע מופשרת היא למעשה קרקע שעברה את כל ההליכים הנדרשים והיא מחזיקה בכל האישורים לבנייה.

היבטי מיסוי ברכישת קרקע

בדומה לתהליך המשפטי של רכישת דירה, כך חשוב שעורך דינכם יעניק לכם חיזוי מדויק של היבטי המיסוי בעבור רכישת הקרקע. זכרו כי כל "הפתעה" בדמות מיסוי גבוה והוצאות נלוות אחרות, עלולה לשנות את כדאיות העסקה.

במקרה של רכישת נכס נדל"ני, חשוב להכיר את המושג מס רכישה. כיום עומד שיעור המס על כשישה אחוזים. קבלת ליווי וייעוץ משפטי מטעם עורך דין מקרקעין עשויה להתברר כמשתלמת, וזאת כיוון שהוא יפעל למען הפחתת גובה המס ובקשת הקלות מטעם הרשויות.

בדיקת זכויות על הקרקע

בדומה מאוד להליכים של רכישת דירה, כך גם ברכישת קרקעות, חשוב שנבטיח את קבלת התמונה המלאה. אחת מן הדרכים הבטוחות והחשובות ביותר לקבלת מידע מקיף על מצב הנכס היא באמצעות בדיקת נסח הטאבו.

מטרתו של נסח הטאבו היא לאשר את הזכויות של הבעלים הנוכחי אודות נכס הנדל"ן ולבחון שמא קיימים הליכים משפטיים שונים אשר עלולים לעכב או להערים קשיים על העסקה דוגמת: עיקולים, זכויות של אנשים נוספים, הערות אזהרה מקבילות וכיוצא זה.

לסיכום

בכל עסקת נדל"ן קטנה וגדולה כאחת, הקפידו תמיד למגן את עצמכם מכל היבט ולהבטיח את ביטחונכם לכל אורך שלבי העסקה. אם ננסה לתמצת זאת לכדי משפט אחד: מטרת הייעוץ המשפטי היא למנוע הפתעות לא נעימות אשר עלולות לטרפד את העסקה או להעיב על כדאיותה.

משקיע בקרקע? כיצד לפעול לקבלת היתר בניה ולסיום תהליך ההשבחה?

השבחת קרקע כרוכה בפעולות ושלבים שונים שתכליתם העלאת ערכה של הקרקע – הפיכתה למשובחת מבחינת ערכה הכספי. מדובר בתהליך שכרוך בבירוקרטיה והליכים מול הרשויות ובסופו שוויה של הקרקע עולה באופן משמעותי. כך יוצא שבסיום הליך ההשבחה יש בידי הבעלים של הקרקע נכס ששווה הרבה יותר מעלות הרכישה ולמעשה, באמצעות תהליך ההשבחה נוצר לבעלים של הקרקע הרווח המשמעותי ביותר מעסקת הנדל"ן. השלב האחרון בהליך ההשבחה הוא קבלת היתר בניה. בשורות הבאות נסביר מהו היתר בניה, כיצד כדאי לפעול לקבלתו ומהם הדברים שכדאי לקחת בחשבון בהליך.

מהו היתר בניה?

היתר בניה הוא אישור חוקי או רישיון שמעניקה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בהתאם לחוק התכנון והבניה, תקנותיו ותקנים ישראלים מחייבים. כתלות באופי הבקשה והמצב החוקי והתכנוני הקיים בשטח, היתר בניה יוכל לאפשר בניה או שימוש במקרקעין וכן הריסת מבנים קיימים. היתר בניה ניתן בהתאם לתוכניות החלות על הקרקע ולזכויות הבנייה שנקבעו במסגרתן. ביצוע פעולות בניה או שימוש ללא היתר בניה או בניגוד לו מהווים עבירה פלילית.

באילו מקרים נדרש היתר בניה?

ככלל, ניתן לומר כי כל עבודה בקרקע ובנין וכל שימוש בהם, למעט מקרים יוצאים מן הכלל, דורשים כיום קבלת היתר בניה: 

– הריסת מבנה קיים או הקמת מבנה חדש.

– סלילת כבישים, חפירות והקמת תשתיות.

– תוספת בניה למבנה – כדוגמת מרפסת.

– כל שינוי חיצוני למבנה – קירות חיצוניים, שינוי גג, סגירת מרפסת, חניות מקורות וכו'.

– כל שינוי פנימי למבנה שעלול לפגוע בקונסטרוקציה של הבניין או בצנרת המשותפת.

– הצבת מבנים זמניים וניידים כמו משרד מכירות, מכולות וכו'.

השלבים בהשבחת קרקע

כאשר אנחנו עוסקים בהשבחת קרקעות – כלומר, הפיכתה צעד אחר צעד של קרקע חקלאית לקרקע המיועדת למגורים, עומדים לנגד עינינו שלבים שונים כתלות במצב התכנוני החל על הקרקע ברגע נתון ובאפשרויות ההשבחה הנבחרות. ניתן לחלק את ההליך למספר שלבים עיקריים:

– הכנת התכניות – הכנת תוכניות מתאר חדשות עבור הקרקע על ידי אנשי מקצוע העוסקים בתחום התכנון והבניה. התכניות כוללות את הייעוד החדש של הקרקע כך שניתן יהיה לקבל עליה היתרי בניה.

– דיונים בוועדות, התנגדויות ואישור התכנית – הגשת התוכניות אל הגורמים המאשרים – הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, והוועדה המחוזית. בין לבין נערכים דיונים על התוכניות בוועדות וניתנת הזדמנות להגשת התנגדויות ולדיון בהן. אלה השלבים הקריטיים ביותר בתהליך ההשבחה והם עלולים לעיתים להימשך זמן רב.

– מתן תוקף לתכנית – בשלב זה הקרקע נחשבת מושבחת והייעוד שונה, על הקרקע יחול גם היטל השבחה אשר ישולם רק ביום המכירה או הבנייה.

– היתר בניה– לאחר שהתוכנית קיבלה תוקף ניתן להגיש בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית.

מי פועל לקבלת היתר בניה?

קבלת היתר בניה היא הליך בירוקרטי שדורש הגשת בקשה הכוללת פרטים רבים על ידי אנשי מקצוע, ביניהם, הגדרת שימוש המבנה, חישוב אחוזי בנייה ושטחי הבנייה. הבקשה כוללת נספחים, אישורים וחתימות של אנשי מקצוע, אישורי בעלות, מפה טופוגרפית עדכנית ועוד. בקשה להיתר בניה המוגשת על ידי יזם הפועל במסגרת הרשות המקומית ומכיר את נהלי העבודה ואת גורמי המפתח תסייע לקדם את ההליך בצורה מקצועית ומהירה ביותר.

כיצד היתר בניה משפיע על התשואה?

היתר בניה הוא למעשה השלב הסופי בהליך השבחתה של קרקע חקלאית והוא הופך אותה לזמינה לבנייה לצורכי מגורים. שלב זה מעלה את ערך הקרקע באופן משמעותי ביותר. לצד היתרון הגדול חשוב לזכור שהמשך החזקת הקרקע עד לשלב זה מביא עימו חבות בהיטל השבחה לבעליה ולכן חשוב לעשות את החישוב של העלות הצפויה של הקרקע אל מול הסכום הצפוי של היטל ההשבחה שיוטל.

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לך מידע נוסף.  

 

    

איפה להשקיע בנדל״ן בישראל?

מדי יום אנחנו שומעים על עליות מחירים בשוק הנדל״ן, על בועת הנדל״ן בישראל, על האטות, התחלות בנייה, הצפת השוק וכו׳ וכו׳. למרות כמות המידע המסחררת והדיווחים הסותרים, שוק הנדל״ן בישראל היה ונותר אטרקטיבי עבור משקיעים פוטנציאלים. בכל עת, השקעה מוצלחת בנדל"ן תלויה ביכולת לזהות בזמן ובמקום המתאימים הזדמנויות נדל"ן מבטיחות. איתור עסקת נדל״ן איכותית בישראל כיום אינה מתמצית במציאת דירת מגורים במחיר נוח. כאשר על השולחן אפשרויות להשאת רווחים מעולים בסכומי השקעה נמוכים, השקעה בקרקעות פותחת פתח שלא היה נגיש קודם לכן למשקיעים קטנים. הכירו השקעות נדל״ן בישראל ששווה לבדוק.

מהו פריים לוקיישן?

בקרב מביני דבר בתחום הנדל״ן, בארץ ובעולם, ישנה תמימות דעים שמיקום הנכס הוא פקטור משמעותי, אם לא המשמעותי ביותר, בעסקת נדל״ן. כשאנחנו מדברים על ״פריים לוקיישן״ אנחנו מדברים על מיקום מבוקש, שמייצר עבור המשקיע פוטנציאל לרווח מעולה. מקום ייחשב לפריים לוקיישן אם הוא מצוי באזור שיש בו פיתוח, אזור שנמצא במרחק הליכה ממקומות מרכזיים, סמוך לכבישים ראשיים או צירי תחבורה ציבורית ומסלולי אופניים. כמו כן, באזורי פריים לוקיישן ישנה השקעה בתשתיות כדוגמת סלילת כבישים, תאורת רחוב ומדרכות, פארקים גדולים ועוד. פקטורים נוספים שהופכים מקום לפריים לוקיישן, הם קרבה למרכזי מסחר ותעסוקה וכן, אזורים המשויכים למערכת חינוך איכותית, כדוגמת בתי ספר מבוקשים.

מהם היתרונות בהשקעה בפריפריה?

אנשים רבים ודאי חושבים שפריים לוקיישן בישראל הוא בהכרח במרכז הארץ. אך המספרים כאן מספרים סיפור אחר. באזור תל אביב למשל, המחירים כיום גבוהים מלכתחילה ולכן השקעה באזורים אלה כרוכה בסכומי כסף גדולים, התשואה יציבה אך לרוב אלה אינם המקומות שיזמנו כיום הזדמנויות נדל"ן טובות ונגישות. לעומת זאת, הפריפריה בישראל עדיין לא קרובה למימוש הפוטנציאל שלה. כשאנחנו מחפשים הזדמנויות נדל"ן להשקעה בישראל שיכולות להניב תשואה משמעותית, בסכומי כסף סבירים ובטווח שנים קצר, אזורי פריפריה יהיו כמעט תמיד התשובה. השנים הקרובות הן זמן מעולה להשקיע בפריפריה מפני שכספים רבים מאוד מושקעים כעת בפיתוח תשתיות, מרכזי תעסוקה וחינוך בערים אלה והנכסים, בינתיים, נותרו זולים יחסית. אך לא לאורך זמן.

אפשרויות מעולות להשקעה בנדל״ן בפריפריה

אנרג'י פארק חדרה

מתחם עסקים, טכנולוגיה ובילוי המוקם בחדרה וצפוי לאכלס כמה מחברות האנרגיה, טכנולוגיה וההיי-טק החשובות בישראל. המתחם ממוקם בפריים לוקיישן, על כביש החוף, ממש בין תל אביב לחיפה וצמוד לתחנת הרכבת חדרה מערב. מדובר בפרויקט דגל של העירייה והחברה הכלכלית בחדרה שמשקיעות עשרות מיליוני שקלים לפיתוח התשתיות וליצירת מלוא התנאים להקמתו המוצלחת. למצטרפים להשקעה במתחם במסגרת מועדון פרופרטים תינתן אפשרות נדירה לרכוש יחידת קרקע בסטאטוס מתקדם מאוד, בעלות רצפה ועם אפשרות לקבל מימון בנקאי לצורך מינוף והגדלת התשואה. זוהי הזדמנות יוצאת דופן ליהנות מהשקעה מעולה ובטוחה לצד תשואה צפויה של עשרות אחוזים, מימוש צפוי של בין 5-3 שנים בלבד, רף כניסה מינימאלי של 200,000 ש״ח וסיכון מהנמוכים בארץ.

השקעה במתחם מספר 12 בטבריה 

בשנים האחרונות טבריה שינתה את פניה וחווה צמיחה משמעותית ועלייה במחירי הדירות. קבוצת פרופרטים משקיעה במתחם 12, המתוכנן למגורים על פי תוכנית המתאר החדשה של העיר. המתחם  מצוי על המצוק של העיר טבריה ומשקיף על נופה המרהיב של הכינרת. בסמוך למתחם מתוכננת הקמת מתחם ההיי-טק והתעסוקה החדש של העיר, דבר שצפוי להעלות את ערכו של האזור ולהוביל לפיתוח תשתיות, לפתיחת משרות חדשות, משיכת חברות טכנולוגיה והיי-טק וכן תושבים איכותיים. בנוסף, ישנה תוכנית למתחם תחבורה צמוד, הכוללת, פרט לאוטובוסים, גם תחנת רכבת ואפילו רכבל שיצא ממתחם 12 ועד לעיר התחתית. השקעה במתחם 12 בטבריה כרוכה ברף כניסה של 100,000 ש״ח בלבד וצפויה להניב תשואה חסרת תקדים של 17%-12% בשנה.

 

מחפשת הזדמנויות נדל״ן בישראל? בשביל זה אנחנו פה!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לך מידע נוסף.  

 

    

נדל״ן להשקעה: דיור מול קרקעות.

רכישת דירת מגורים נתפסת על ידי ישראלים רבים כהשקעה סולידית ובטוחה אך האם זוהי אכן הבחירה האידיאלית כשמדובר בנדל״ן להשקעה? במציאות הקיימת, על מנת לקחת משכנתא לצורך רכישת דירת מגורים נדרש הון עצמי התחלתי גבוה ולצד זאת, שוק השכירות מציע כיום תשואות נמוכות למדי. בנוסף, קיימת אי ודאות רבה בנוגע למגמות הצפויות בשוק זה בכל רגע נתון. השילוב של אלה מוביל משקיעים פוטנציאלים בנדל״ן לחפש אלטרנטיבות והשוק הישראלי מציע מגוון כאלה, אחת הטובות בהן, היא האפשרות להשקיע בקרקע. בחירת נדל״ן להשקעה אינה מתמצה בחיפוש דירות, אלה הדברים שחשוב לדעת. 

מצב שוק הנדל״ן כיום

ניתן לומר כי בענף הנדל"ן לדיור פועלות כיום שתי מגמות נפרדות – בדירות "מחיר למשתכן" ניכרת צמיחה, עסקאות רבות והתחלות בנייה. לעומת זאת, בשוק הדירות החופשי אנו עדים למיתון בהיקף המכירות וירידה ניכרת בהתחלות הבנייה. ככלל, ניתן לומר כי שוק הדיור מצוי במצב מתמשך של חוסר ודאות ויציבות ולצד העלאת החסמים והמיסוי על השקעה בנדל"ן למגורים, נמשכת המגמה של עזיבת משקיעי הנדל״ן את שוק הדיור. במקביל למגמות הללו, צפות ועולות אלטרנטיבות להשקעה בנדל״ן, ובניהן, השקעה בנדל״ן מסחרי והשקעה בקרקעות בהליכי השבחה.

השקעה בדירת מגורים

דירת מגורים נחשבת נכס בטוח, השומר על ערך יציב ומספק תשואה טובה יותר מפיקדונות ואפיקים סולידיים. עם השנים, ערכה של הדירה עולה ובמקביל היא מניבה תשואה בדרך של תשלומי שכירות. יחד עם זאת, השקעה בדירה דורשת כמעט תמיד לקיחת משכנתא והון עצמי התחלתי גבוה של לכל הפחות חצי מיליון ש״ח.

היתרונות בהשקעה בדיור:

– תחושת ביטחון – משקיעים שהם שונאי סיכון מטבעם עשויים להימשך להשקעה בדירת מגורים שכן היא נותנת תחושת יציבות ולרוב, שומרת על ערכה.

– תשואה קבועה – בהנחה שניתן להשכיר את הדירה ולקבל עליה דמי שכירות חודשיים, הדירה תפיק עבור הבעלים תשואה קבועה.

החסרונות בהשקעה בדיור:

– תשואה נמוכה בהשוואה לאלטרנטיבות – אחוזי התשואה מהשקעה בדיור נשחקו בשנים האחרונות עם העלייה במחירי הדיור ועלייה מתונה בלבד בעלויות השכירות. בפועל אנחנו מדברים על ממוצעים של כ-3%, כתלות במיקום הנכס והמגמות השונות המשפיעות עליו.

– חוסר ודאות – בעשורים האחרונים ניכרת תנודתיות רבה במחירי הדירות בישראל והתערבויות ממשלתיות שמשפיעות על יציבותו של השוק בדרכים שאינן בהכרח צפויות.

– דרישה להון עצמי גבוה – רף הכניסה להשקעה בדיור הופך אותה ללא משתלמת או רלוונטית עבור מרבית המשקיעים כיום.

השקעה בקרקעות 

הנתונים העולים מהשטח מעידים על כך שמשקיעי הנדל״ן מצביעים ברגליים ועוזבים בהמוניהם בשנים האחרונות את שוק הדירות. אז אם דירות כבר לא, מה כן? עם תשואה מצוינת ונכס ממשי שמצוי על שמו של המשקיע בטאבו, השקעה בקרקע חקלאית המצויה בסטטוס מתקדם להשבחה היא בחירה מועדפת. לצד זאת, חשוב לבחור את הקרקע בצורה מושכלת על מנת שאכן תקיים את ההבטחה.

יתרונות השקעה בקרקע

– השקעה נגישה – נדרש הון עצמי קטן משמעותית מזה הדרוש לצורך רכישת דירה. המציאות הזו הופכת את ההשקעה בקרקע לנגישה וכדאית עבור משקיעים רבים ומבלי צורך להתחייב למשכנתא גדולה ומכבידה.

– פוטנציאל השבחה משמעותי – קרקע שנרכשת בטיימינג הנכון ובמיקום הנכון היא בעלת פוטנציאל השבחה אדיר. במקרים כאלה מדובר בשיעורי תשואה מדהימים שאין להם אח ורע בהשקעה בדירת מגורים בנויה.

– עלויות נלוות –טרם הבנייה לא נדרשים תשלומי ארנונה, ועד בית או חשבונות. בנוסף, לא חלות עליה עלויות תחזוקה ובלאי, תקלות שונות או עלויות ביטוחים.

חסרונות השקעה בקרקע

החיסרון המרכזי של השקעה בקרקע הוא הסיכון שעלול לנבוע מהשקעה בקרקע לא מתאימה. זהו כמובן לא סיכון ייחודי להשקעה בקרקע אך הוא עלול להרתיע משקיעים שונים ויש לקחת אותו בחשבון בהחלטה לפנות לנתיב השקעה זה. על מנת לגדר את הסיכון בצורה מושכלת ולבחור את הקרקע המתאימה ביותר מבחינת הפוטנציאל שלה והעלויות הכרוכות בעסקה חשוב להתייעץ עם יועץ נדל״ן מומחה.

מעוניינים לרכוש נדל״ן להשקעה בצורה חכמה? בשביל זה אנחנו פה!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לכם מידע נוסף.

 

    

תפקידו וחשיבותו של יועץ נדל"ן בהשקעה בקרקעות

בצמתים בחיים בהם מתקבלות החלטות חשובות נרצה להיות בטוחים שאנו מקבלים את ההחלטה הנכונה המבוססת על ידע ספציפי ומידע אמין ומדויק. השקעה בנדל"ן היא החלטה שעבור מרבית הישראלים כרוכה בהתחייבות כספית משמעותית ובעלת השלכות כלכליות לטווח הקצר והארוך ולכן לא נרצה להשאירה ליד הגורל. הדבר נכון במיוחד כאשר על הפרק עומדת השקעה בקרקעות. הסיבה לכך היא המורכבות הרבה שמלווה את מרבית העסקאות מסוג זה. בחירה בהשקעה בקרקע היא במקרים רבים בעלת פוטנציאל רב מאוד להשאת רווחים משמעותיים אך היא דורשת מומחיות וידע מקצועי המצויים אצל יועץ נדל"ן מומחה.

מיהו יועץ נדל"ן?

יועץ נדל"ן הוא איש מקצוע בעל ניסיון וידע רב בתחום הנדל"ן, העוסק במתן ייעוץ ללקוחות ביחס להשקעות וקבלת החלטות בעסקאות נדל"ן. תפקידו של יועץ נדל"ן כולל את היותו מקור ידע בתחומי הנדל"ן השונים ומתן ליווי צמוד בכל שלבי העסקה החל מחשיפה לאפשרויות השונות להשקעה, קבלת ההחלטות ביחס לעסקה, ניהול משא ומתן וביצוע העסקה על היבטיה השונים. כאשר אתם יועץ נדל"ן הוא הגורם אליו ניתן להפנות את כל השאלות המתעוררות תוך כדי ההליך ותפקידו לחשוף בפני לקוחותיו את כל המידע הרלוונטי לעסקה, יתרונותיה והסיכונים הכרוכים בה. הניסיון והידע של יועץ נדל"ן איכותי מעניקים ללקוחות שלו יתרון על פני משקיעים אחרים בנדל"ן אשר מתורגם לבחירת העסקה המתאימה ביותר, בתנאים הטובים ביותר ועם פוטנציאל רווח רב ביותר, בהתאם לצרכים והיכולות של הלקוח.

מהי הכשרתו של יועץ נדל"ן?

ישנן דרכים רבות לצבור ידע וניסיון מקצועי בתחום הנדל"ן. כיום מוסדות לימוד רבים בישראל מציעים הכשרות וקורסים בתחומי הנדל"ן ובין היתר תארים וקורסים מתקדמים ליועצי נדל"ן. במסגרת הכשרות אלה ניתנת הזדמנות ללמוד מאנשי נדל"ן מנוסים על היבטים רבים של עיסוק בנדל"ן כדוגמת ללימוד השיטות והכלים לביצוע השקעה מוצלחות, שוק הנדל"ן בישראל, שיקולי מיסוי וכדאיות, תמחור נדל"ן, מימון ועוד. בעבודת יועץ הנדל"ן בשטח, הצד התיאורטי מצטרף לניסיון המעשי של ביצוע עסקאות רבות ומגוונות, כך שנצבר גוף ידע עשיר ביותר אשר מנותב לטובת הלקוח.

פרופרטים – יועצי נדל"ן עם הצלחות בשטח

הצוות המקצועי בפרופרטים מורכב מיועצי נדל"ן מובילים בישראל בעלי ניסיון רב של 16 שנים בתחום ההשקעות במאות עסקאות שונות ומגוונות בנדל"ן ובקרקעות בפרט. האנשים העומדים מאחורי המיזם הם מרצים מבוקשים בפני עצמם במכללות ובאוניברסיטת ת״א אשר מלמדים בתוכניות יוקרתיות בישראל בתחום ייעוץ הנדל"ן, כך שאתם יכולים להיות בטוחים שאתם בידיים טובות. הצוות המקצועי בפרופרטים עוסק מזה שנים רבות בהיבטים השונים של השקעות בנדל"ן ובעל ניסיון עשיר בליווי ותיווך עסקאות מוצלחות והשקעות שהניבו עד כה רווחים מדהימים ללקוחות הקבוצה. בכל פניה שנעשית לפרופרטים נבחנים לעומק יכולותיו וצרכיו של הלקוח, ומותאמת עבורו העסקה הטובה ביותר למידותיו. בבחירה להצטרף להשקעה בקרקעות דרך פרופרטים, כל חבר בקבוצה מקבל מיועצי הנדל"ן של פרופרטים ליווי ותמיכה מקצועית ואישית מלאה לאורך כל הדרך.

רוצה להשקיע בנדל"ן בראש שקט? בשביל זה אנחנו פה!

יועצי הנדל"ן של PROPERTEAM ישמחו לעזור ולהעניק לך מידע נוסף.

 

    

איפה כדאי להשקיע 100 אלף שקל?

הצלחתם לחסוך סכום התחלתי להשקעה ואתם מתלבטים לאן לנתב אותו? משקיעים פוטנציאלים רבים מתלבטים איפה כדאי להשקיע 100 אלף שקל. לכאורה מדובר בסכום נמוך להשקעה בנדל"ן אך המצב הזה עשוי דווקא לשחק לטובתכם. השקעה במסגרת קבוצת פרופרטים מאפשרת להשקיע בקרקעות בתכנון מתקדם עם פוטנציאל אקזיט של מאות אחוזים, לצד אפשרויות מימון נוחות גם בסכום התחלתי צנוע. אפשרות מעולה להשקעה שכזו היא מתחם המגורים החדש המתוכנן בטבריה. קרקע במיקום מדהים על מצוק הפונה לכינרת, הכלולה בתוכנית מתאר מאושרת שסביבה עתידים לקום מתחם ההיי-טק של העיר וכן תחנת רכבת ורכבל. וכל הטוב הזה צפוי להניב עבורכם תשואה של 17%-12% בשנה. אל תפספסו את התזמון המושלם להשקיע בטבריה.

השקעה בטבריה בתזמון מושלם

אולי חלק מהקוראים שורות אלה מרימים גבה במחשבה על טבריה כהשקעה מבטיחה. אך שווה להכיר את העובדות – בשנים האחרונות טבריה שינתה את פניה. שינוי שכולל מעבר של משפחות מבחוץ אל העיר, משפרי דיור ובעיקר, עליית מחירים משמעותית. השינויים האלה הם תולדה בעיקר של תוכנית המתאר החדשה והמאושרת של העיר הכוללת תוספת של 11 אלף יחידות דיור, ולמעלה מ-7,000 חדרי מלונות, מתחם היי-טק מבטיח ועוד. התוכניות המאושרת היא תוצר של עבודה מאומצת של העירייה ומשרד השיכון ששמו להם למטרה לקדם את העיר ולהביא להמשך מגמת תנופת הפיתוח והצמיחה בה.

מתחם מספר 12 – פריים לוקיישן מול הכינרת

המתחם שבו משקיעה קבוצת פרופרטים הוא מתחם מספר 12 בתוכנית המתאר המאושרת. המתחם מצוי על המצוק של העיר טבריה ומשקיף על נופה המרהיב של הכינרת. בסמוך למתחם (במתחם 10 בתוכנית), עתיד על פי התוכנית לקום מתחם ההיי-טק והתעסוקה החדש של העיר, דבר שצפוי להעלות את ערכו של האזור ולהוביל לפיתוח תשתיות, לפתיחת משרות חדשות, משיכת חברות טכנולוגיה והיי-טק וכן תושבים איכותיים. בנוסף, ישנה תוכנית למתחם תחבורה צמוד למתחם 12 הכוללת, פרט לאוטובוסים, גם תחנת רכבת ואפילו תוכנית עתידית להקמת רכבל ממתחם 12 ועד לעיר התחתית.

מדוע דווקא עכשיו?

כשאנחנו מדברים על השקעות משתלמות בנדל"ן אנחנו חוזרים פעמים רבות לחשיבות התזמון והזיהוי המוקדם של פוטנציאל הנכס. כדי להרוויח סכומים משמעותיים לא ניתן להשקיע בנכס שכבר נמצא בשיא שלו מבחינת הביקוש כי נכס כזה כבר מיצה את מרבית פוטנציאל קפיצת הערך והוא יקר. לכן, השקעה נכונה בנדל"ן חייבת להיעשות עוד קודם, באמצעות זיהוי הנכסים שבזמן נתון הביקוש להם הוא נמוך יחסית ולכן הם זולים. השקעה בטבריה היא דוגמה מצוינת להשקעה עם פוטנציאל תשואה מדהים. היום טבריה מתפתחת אך עדיין אינה מתקרבת למיצוי הפוטנציאל הגלום בה והיא צפויה לעשות קפיצה ענקית בזכות תוכנית המתאר החדשה שאושרה. לכן, השקעה בטבריה עדיין זולה כיום אך לא לאורך זמן. זהו בדיוק הזמן המושלם להשקיע במתחם וליהנות מהיתרונות של השקעה בטוחה וזולה לצד פוטנציאל רווח מדהים וחד פעמי.

השקעה במתחם המגורים החדש בטבריה – הזדמנות מדהימה למשקיע הפרטי

 • פריים לוקיישן – המתחם ממוקם על מצוק טבריה המשקיף על הכנרת ומתוכנן להיות מתחם מגורים. מתחם תעסוקה והיי-טק ותחנות רכבת ורכבל יעלו בהמשך את ערכו של המתחם.
 • סטאטוס קרקע מתקדם – הקרקע אינה זמינה עדיין לבניה בשלב זה אך במסגרת תוכנית המתאר המאושרת של העיר טבריה מתוכנן להיבנות עליה מתחם מגורים חדש ויוקרתי.
 • טיימינג – טבריה מצויה בתנופה והתפתחות משמעותית אך עדיין זולה בשלב זה – בדיוק הזמן הנכון להשקיע באופן בטוח ולהניב תשואה משמעותית.

אם אתה שואל את עצמך איפה כדאי להשקיע 100 אלף שקל בנדל"ן? הצטרף אלינו להשקעה עם פוטנציאל אדיר!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לך מידע נוסף.

 

 

    

איפה כדאי להשקיע 200 אלף שקל בתחום הנדל״ן?

כולנו מכירים היטב את הקושי של זוגות צעירים ויחידים בישראל לקנות דירת מגורים או נכס להשקעה. ישראלים רבים מצליחים במשך השנים לחסוך סכום התחלתי יפה, אך כזה שעדיין אינו מספיק כדי בפועל לרכוש דירה. האמת היא, שהשקעה בנכס נדל"ן למגורים במצב השוק הנוכחי היא ככל הנראה לא הצעד המשתלם והרווחי ביותר שאפשרי מבחינה כלכלית. לצד זאת, בכמה מאוד אלפי שקלים בודדים ניתן ממש בימים אלה לבצע השקעת נדל"ן חסרת תקדים מבחינת אחוזי הרווח הצפויים והסיכון הנמוך. אם אתם מתלבטים איפה כדאי להשקיע 200 אלף שקל, בשורות הבאות נספר לכם על פרויקט עם פוטנציאל חד-פעמי להצלחה ואם עוד לא שמעתם עליו, זה בהחלט הזמן – הכירו את אנרג'י פארק חדרה.

מדוע דווקא חדרה?

בשנים האחרונות הפכה חדרה לעיר המרכזית בצפון השרון והיא נהנית מתנופת בנייה, התפתחות עירונית וגידול אוכלוסיה משמעותי. בעיר, המונה כיום כ-100 אלף איש, התבססה בשנים אלה אוכלוסיה חזקה ומשכילה ומשפחות צעירות רבות. על מנת לתת מענה מתאים לצמיחת העיר, יזמה העירייה תכנית מתאר עירונית חדשה, שבמסגרתה מוקם כיום מתחם האנרג'י פארק. אנרג'י פארק הוא מתחם עסקים, טכנולוגיה ובילוי המונה כ-2,000 דונם וצפוי לאכלס כמה מחברות האנרגיה, טכנולוגיה וההיי-טק החשובות בישראל. המתחם ממוקם בפריים לוקיישן, על כביש החוף, ממש בין תל אביב לחיפה וצמוד לתחנת הרכבת חדרה מערב.

אנרג'י פארק – הזדמנות יוצאת דופן

אנרג'י פארק מזמנת למשקיעים הזדמנות יוצאת דופן ליהנות מהשקעה מעולה ובטוחה לצד תשואה צפויה של עשרות אחוזים, מימוש צפוי של בין 5-3 שנים בלבד, רף כניסה מינימאלי להשקעה וסיכון מהנמוכים בארץ. למצטרפים להשקעה במתחם במסגרת מועדון פרופרטים תינתן אפשרות נדירה לרכוש יחידת קרקע בסטאטוס מתקדם מאוד, בעלות רצפה ועם אפשרות לקבל מימון בנקאי לצורך מינוף והגדלת התשואה. ואם לא די בכך, הפרויקט זוכה לקידום ותמיכה נרחבת ביותר של עיריית חדרה והחברה הכלכלית בעיר שרואות בו פרויקט דגל חיוני להתפתחות העיר וליצירת מאזן עם יחידות הדיור הרבות בה. אלה שמות יחד את מלוא כובד משקלן ומשקיעות עשרות מיליוני שקלים לפיתוח התשתיות והכבישים במתחם וליצירת מלוא התנאים הנדרשים להקמתו המוצלחת.

השקעה במתחם אנרג'י פארק – אל תפספסו!

פריים לוקיישן – אנרג'י פארק הוא מה שאנחנו מכנים בתחום הנדל"ן "פריים לוקיישן", ובגדול. המתחם מצוי במיקום הטוב ביותר עבור מסחר ותעסוקה בעיר – בין כביש 2 לכביש 4, ממש בין תל אביב לחיפה ובצמוד לרכבת חדרה מערב. מדובר במיקום שהוא טבעי ונוח עבור חברות אנרגיה והיי-טק אשר חלקן כבר החלו להביע עניין בפרויקט והקרבה לצירי תנועה ראשיים ולתחבורה ציבורית תאפשר גישה נוחה של עובדים למתחם.

סטאטוס קרקע מתקדם – מדובר בתוכנית המתקדמת ביותר כיום של העיר חדרה והבניה במסגרת הפרויקט כבר החלה. כלומר, לא עוד קרקע חקלאית ללא תוכנית אלא קרקע שכבר ברור לכל שתופשר לבנייה.

טיימינג – רכישת קרקע בשלב זה בפרויקט נעשית בתזמון אידיאלי שכן הקרקע מצויה בשלב מתקדם ביותר מבחינה תכנונית והפרויקט זוכה לתמיכה חסרת תקדים מצד הרשות המקומית, מצב המאפשר רמת ביטחון גבוהה מאוד לצד רווח מקסימאלי.

פיתוח אזורי – עיריית חדרה והחברה הכלכלית של העיר מבצעות פעולות פיתוח אזורי כדוגמת, כבישים, תאורה, מדרכות וכו' בעשרות מיליוני שקלים. כלומר, הפיתוח מובטח ואינו תלוי במוטיבציה או בהשקעה של היזמים.

 

 

יש לך 200 אלף ₪ להשקעה בנדל"ן? הצטרף אלינו לפרויקט חד-פעמי!

צוות המומחים של PROPERTEAM ישמח לעזור ולהעניק לך מידע נוסף.